Lionsclub Oss De Maashorst is opgericht op 1 juni 1983. De naam refereert aan het gebied rond Nistelrode, waar de oprichtingsvergadering plaatsvond in het bezoekerscentrum voor natuur en milieueducatie Slabroek. De leden van Lionsclub Oss De Maashorst stellen hun diensten vrijwillig en geheel kosteloos beschikbaar ten behoeve van hulpbehoevende projecten in de locale, regionale en internationale gemeenschap. Voor de financiële ondersteuning van projecten benadert de Lionsclub sponsoren. Daarnaast organiseert Lionsclub Oss De Maashorst zelf activiteiten, waarbij de clubleden zelf belangeloos zorgdragen voor de organisatie en uitvoering. Maandelijks wordt vergaderd over de te ondersteunen projecten en de te organiseren activiteiten. De diverse taakstellingen en projecten zijn ondergebracht in commissies, actieve werkgroepen die hun voortgang verantwoorden in de maandelijkse clubvergadering. Lionsclub Oss de Maashorst heeft ongeveer dertig mannelijke leden. 

Op dit moment zijn onze voornaamste projecten: Samen aan Tafel, School voor Hart, Boekenbeurs Oss en AED Trainingen. Onder projecten vindt u meer informatie op deze site over deze projecten.

Ondersteun!

Lionsclub Oss De Maashorst is voor het realiseren van haar doelstellingen afhankelijk van donateurs en sponsors. Eenmalige bijdragen zijn van harte welkom op IBAN-nummer NL04ABNA0601222008 ten name van Stichting Projecten Lionsclub “De Maashorst”. Uw bijdrage wordt voor 100% besteed aan het goede doel in de regio Oss. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële bijdrage en de ondersteuning van het goede doel.