Er zijn een paar gebeurtenissen die geleid hebben tot de spontane actie om AED-trainingen te gaan verzorgen binnen de club, en die op haar beurt weer de aanleiding is geworden tot een gefundeerd plan om jeugd te gaan voorlichten en trainen. In de privé sfeer van één van de commissieleden zijn twee personen door een acute hartstilstand getroffen, een 52 jarige man en een baby van drie dagen. Beiden hebben het overleefd dankzij snel en adequaat optreden van omstanders en vrijwillige hulpverleners die via een SMS alert van HartslagNu.nl razendsnel ter plaatse waren om de eerste professionele reanimatie te verrichten. Na aankomst van de ambulances zijn beide slachtoffers overgedragen aan de ambulance medewerkers. Mede omdat de reanimatie al binnen een paar minuten op gang kwam hebben beide slachtoffers  het ongeval overleefd en ook zonder bijkomstige beschadigingen aan hersenen of andere organen.

De tweede gebeurtenis was een artikel in het Brabants Dagblad waarin beschreven werd dat er een tekort dreigt aan opgeleide vrijwilligers om AED apparaten te kunnen bedienen. Er komen steeds meer AED apparaten, maar het aantal mensen die een cursus gevolgd hebben vergrijst en er is te weinig aanwas vanuit jongere generaties.

Er zijn inmiddels in de afgelopen twee jaar meer dan 30 leden, partners en kinderen de AED training gevolgd en de tijd is rijp voor de volgende stap. Het gestructureerd voorlichten en trainen van jeugd. De jeugd heeft de toekomst en het is zelfs via wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat in leefgemeenschappen waarin kinderen, zelfs onder 12 jaar, hebben leren reanimeren, de overlevingskansen na een hartstilstand significant toenemen. Waarschijnlijk omdat op die jonge leeftijd kennis makkelijker onthouden worden en spontaner toegepast.

Onze Lionsclub heeft zeer goede banden opgebouwd met Het Hooghuis locatie TBL. En het plan om leerlingen te gaan voorlichten en een AED training te verzorgen, werd met veel enthousiasme ontvangen. Aan het einde van dit schooljaar zullen 100 leerlingen van Het Hooghuis locatie TBL de cursus AED / Reanimatie met goed resultaat gevolgd hebben. Dan zijn de eerste spontaan gestelde doelen van de commissie AED binnen twee jaar tijd gerealiseerd. En kan er nagedacht worden over de volgende vraag; Smaakt dit naar meer? De huidige commissie heeft nog steeds hetzelfde enthousiasme als vorig jaar en heeft de droom om in de komende jaren voor alle leerlingen van alle middelbare scholen in Oss de cursus georganiseerd te hebben. Wordt vervolgd!!